Om Södermöja

sodermojasamfallighet.se © 2011                    

Det här är Södermöja

Södermöja är en ö i Stockholms skärgård, i Värmdö kommun, som har ett 10-tal bofasta men med en betydligt större befolkning under sommarmånaderna.

Ön ligger i mellersta skärgården, endast ett stenkast från den större ön Möja, med Möjaström som skiljer öarna från varandra.

Länk till en karta: Södermöja

(Länken leder till en bra hemsida som handlar om Södermöja men som tyvärr inte längre uppdateras.)

Förklaringar till hur olika platser fått sina namn

Kuggvik har fått sitt namn av att de gamla lastbåtarna av Koggtyp lade till här (Då var strandlinjen högre upp och viken var längre in).

Studentmössan är en sten på västra sidan, norr om Kuggviksklintarna, som är helt vit på toppen, och därav har fått sitt namn.

Hästbranten är en mycket brant klippa på den allra västraste delen av ön som sägs fått sitt namn av att en häst på sommarbetet föll ner för klippan och dog här.

Notkobbarna, som ligger vid Möjaströms norra ände, fortsätter som en flack klippa under vattnet och här lade man ut not (ett stort nät som dras ihop till en "säck") vintertid under isen för att fånga fisk.

Sprängviken kan ha fått sitt namn av att man använt "Nobel-drag" för att bättra på fiskelyckan.

Prästkilen är en del på Lars Sjöbergs tomt som på den tiden man skulle ge en tiondel till prästen valdes som lämplig av ursprunglige ägaren, eftersom den bara bestod av sand och var helt obrukbar!

Däremot kom den väl till användning när man skulle bygga ut den nya, nedre delen av kyrkogården på Möja då man tog sand härifrån för att få ordning på marken.

Kronberget är öns högsta punkt och har en mast på toppen. Det var militären som byggde masten och hus strax nedanför. I dagsläget i privat ägo.

De namn som förkommer på öns östra sida är mestadels självförklarande såsom; Östanpå, Kolmilan och Abborrsten.

Det finns dock en benämning, Brännkärringens Brunna, som inte har fått någon förklaring.

Nedan en avfotografering av kartan som sitter på anslagstavlan vid ångbåtsbryggan

(Tack till Göran Wollfelt som lånat ut orginalet)

Klicka på kartan för en större bild.

Historia och historier om Södermöja

Här nedan berättas historian om ön, fritt från ett samtal med Lars Sjöberg november 2011.

Från första början, vid 1700-talets slut, ägdes ön av två bröder från Åland. Den ena brodern fick fyra barn och den andra fem barn.

Vid laga skifte 1856-1867 delades därför ön upp i nio delar, men inte enbart med raka streck över ön för att få lika stora arealer. Man gjorde delningen så att alla nio barnen skulle få ungefär lika mycket skog, åker, strand o s v.

Detta har därefter delats upp ytterligare när deras barn och nya ägare har tagit över efter denna ursprungliga delning.

Fiskevattnet delades också upp i nio delar, men för att göra det så rättvist som möjligt skiftade man delarna mellan ägarna varje år så efter nio år var man tillbaka på det första området igen. Det här skiftandet slutade man sedan med 1955.

Märta Hellsing (Norrskogen) har gjort ett komplett släktträd från dessa två bröder fram till nutid. Ett imponerande jobb!

Byggnadsverk och fornlämningar

På ön finns flera s k Ryssugnar. Det var ugnar som ryssarna under sina härjningar 1718-1719 byggde lite överallt främst för att att baka bröd i vilket var en viktig del av kosten.

De flesta är av förklarliga själ i ganska dåligt skick nu men det finns en på södra ön som är i förvånansvärt bra kondition.